دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / درباره پژوهشکده / استراتژی ها و برنامه راهبردی

استراتژی ها و برنامه راهبردی

·        ایجاد بستر مناسب جهت انجام نیازسنجی های بهداشتی 

·         فراهم کردن  بانک داده های سلامت  

·        گسترش توان پژوهشی مراکز تحقیقاتی تحت پوشش

·        جذب نیروی پژوهشی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی تحت پوشش

·        گسترش همکاری های پژوهشی با  دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی

·        گسترش همکاری های بین المللی با مراکز علمی خارج از کشور

·        پشتیبانی تجهیزاتی از مراکز تحقیقاتی تحت پوشش

·        راه اندازی مطالعات جامع و مگا پروژه ها به کمک مراکز تحقیقاتی تحت پوشش

·        جذب منابع پژوهشی سایر سازمانها در راستای اولویت های پژوهشی استان در زمینه سلامت

·        توسعه آموزش‌های لازم  در بخش تحقیقات  کاربردی در جهت انجام مطالعات اصیل و متناسب با نیازهای جامعه

·        توسعه کمی و کیفی مطالعات در زمینه های مرتبط با عوامل اجتماعی و عوامل محیطی موثر بر سلامت، بیماریهای رفتاری قلبی-عروق، عفونی،  علوم دارویی و پیشگیری از سوء مصرف مواد و  اختلالات خواب 

·         توسعه مشارکت از طریق برگزاری گردهمایی های علمی پژوهشی

·        فراهم کردن فرصت های مشاوره برای موسسات و نهادهای تصمیم گیری

·        فراهم کردن زمینه‌های تالیف و تدوین کتب و نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مرتبط با اهداف پژوهش