پیام رئیس پژوهشکده

به نام آنکه جان را فکرت آموخت 

 پژوهشکده سلامت با همت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران فعال و علاقه‌مند در مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد و مرکز تحقیقات علوم دارویی و انجام فعالیت های ارزشمند این مراکز در عرصه ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۸  تاسیس و به تایید معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید. این نهاد پژوهشی با ترسیم افق روشنی از آینده و تدوین اهداف ارزشمند خود مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه شکل گرفته است و در این مسیر احتمالا با موانع و کمبودهای مالی و تجهیزاتی روبرو خواهد بود. اما عزم، همراهی و تعهد پژوهشگران متخصص در مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و سایر بخش هایی که با این پژوهشکده همکاری دارند یقینا باعث خواهد شد بر مشکلات و موانع فائق آمده و موجبات موفقیت این نهاد جوان، فعال و متعهد را فراهم آورد.

ما اعضای هیات علمی و پژوهشگران این پژوهشکده قصد داریم تا با یاری خداوند متعال و با همه وجود مساعی خود را در مسیر تکامل و ارتقای هرچه بیشتر خدمات پژوهشی در بخش سلامت به کار بسته و در راستای خدمت به مردم عزیز استان و کشور، نقش خود را تا حد ممکن به انجام برسانیم. پیوند و همدلی بین اعضا امید ما را به موفقیت دوچندان نموده و این نوید را می‌دهد که ما هم می‌توانیم و خواهیم توانست وظیفه ی خود را در خصوص آنچه که مردم عزیز ایران درخور آن هستند به انجام برسانیم.  و در این مسیر از ایزد منان مسئلت می جوییم.