جهت شـرکت در ژورنال کلاب رعایت وتوجه به موارد ذیل ضـروری است:

1 .دسترسی به ژورنال کلاب مجازی مستلزم نصب نرم افزار Connect Adobe بر روی سیستم می باشد.

2 .  دانلود نرم افزار Adobe Connect (برای دانلود اینجا کلیک کنید)

3 .لینک دسترسی به کارگاه از طریق آدرسvc.kums.ac.ir/kumsresearch در زمان برگزاری فعال میگردد.

4. علاقه مندان میتواننداز طریق لینک اعلام شده به صورت Guest در این ژورنال کلاب مجازی شرکت نمایند.