نام تیم تحقیقاتی : تیم تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد سلامت

 

درباره تیم (چشم انداز، ماموریت)
تیم تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد سلامت برآن است که تا 5 سال آینده به تیم تحقیقاتی سرآمد و معتبر در حوزه مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت تبدیل شود و بتواند با تولید شواهد علمی و پیشنهادات سیاستی مبتنی بر شواهد در تصمیم گیری و تاثیرگذاری بر سیاست گذاری های کلان نظام سلامت در سطح کشور ایفای نقش نماید. این تیم تحقیقاتی در صدد است با اولویت بندی و برنامه ریزی و با تکیه بر توان، ظرفیت و قابلیت های اعضای تیم و با حمایت معاونت محترم تحقیقات، در جهت تحقق اهداف تیم، اهداف دانشگاه و نهایتا ارتقا سلامت جامعه فعالیت خود را آغاز نماید.
اهدف تیم: 
ارتقا کیفی و کمی تحقیقات مبتنی بر نیازهای جامعه و هدفمند نمودن پژوهش در دانشگاه  
دستیابی به روشهای کاربردی جهت افزایش عدالت، اثربخشی و کارایی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
توسعه و ارتقای سطح کمی و کیفی همکاری های علمی و پژوهشی مشترک و تیمی با مراکز علمی و دانشگاهی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی 
توسعه یافته ها و دانش بشری در زمینه های مختلف مرتبط با سلامت، ارائه مراقبتها و مدیریت مراکز و سازمانهای ارائه کننده ی خدمات سلامت 
توسعه ی گزینه های سیاستی جهت بهبود و ارتقاء نظام سلامت به ویژه برای جوامع آسیب پذیر
برنامه های تیم:
اجرای طرح های تحقیقاتی در راستای لاین پژوهشی تیم و مبتنی بر نیاز حوزه های مختلف دانشگاه، جامعه و حوزه سلامت
تشکیل جلسات ماهانه به صورت ژورنال کلاب و یا نشست تحقیقاتی و علمی در ارتباط با موضوعات مدیریت و اقتصاد و سیاستگذاری سلامت
برقراری و توسعه ارتباطات با محققین داخل و خارج از کشور که دارای لاین مشترک تحقیقاتی با تیم هستند
برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی با سازمانهای جهانی و مراکز علمی
برقراری و توسعه ارتباطات با سازمانهای اجرایی ذیربط  داخلی و کوشش در جلب همکاری آنها
برگزاری کارگاههای مرتبط با فعالیت تیم در قالب مدرسه تابستانه و زمستانه در ارتباط با موضوعات مدیریت و اقتصاد و سیاستگذاری سلامت
داوری سایر طرحهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه فعالیت تیم 
همکاری با سیستم های آموزشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه و سایر سازمان ها در راستای اجرای طرح های تحقیقاتی مبتنی بر نیاز
ارائه خدمات مشاوره علمی در زمینه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت
 
معرفی اعضا:
دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر فرید نجفی، دکتر مسلم صوفی(سرپرست تیم)، دکتر علی کاظمی کریانی، دکتر ستار رضایی، دکتر شاهین سلطانی